Priser våren 2022

Terminen omfattar 13 veckor

Barndans och barnbalett (tisdag 16.30, onsdag 16.30, lördag 10.30 ) (45 min) 1995 kr/termin

Barnbalett forts. (måndag 17.00) och Barnbalett (lördag 11.15) (50 min) 2095 kr/termin

Klassisk balett grund (tisdag 17.15) (55 min) 2195 kr/termin

Dance Explosion (lördag 13.00) (60 min) 2295 kr/termin

Klassisk Balett grad1a (onsdag 17.25), 1b (torsdag 17.20), 2a (måndag 17.50)(60 min) 2295 kr/termin. 2 ggr/v 3745 kr

Klassisk Balett grad 2 (tisdag kl. 18.20) o 3a (måndag 19.00) (70 min) 2795 kr. 2ggr/v 3995kr

Klassisk Balett grad 3b (onsdag 18.30 och 19.50) (80 min) 2895 kr/termin. Två lektioner/vecka 4995 kr/termin.

Vuxna, max 12 personer (tisdag 10.00, 19.40), (torsdag 10.00, 18.30) och (lördag 14.00). 2895 kr/termin. Två lektioner /vecka 5295 kr/termin.

Kursen betalas före kursstart

Bankgiro 361-6166.