Agneta Banks BalettskolaBarndans – Barnbalett
Karaktärsdans – Klassisk Balett

Agneta Banks Balettskola har under många år varit en knutpunkt för elever som har haft dans och rörelse som ett viktigt glädjeämne i livet. Balettskolan har egen dansstudio i Göteborg vid Trätorget i Björkekärr. Skolan drivs av Agneta som är diplomerad av Svenska Danspedagogförbundet. Balettskolan har också, som en av få aktiva och välrenommerade balettskolor, pianist (Marianne Tillström) till vissa barnlektioner.


Barndans 4 – 5 år, under lekfull form utforskar vi tid/rum, kraft och energi. Vi övar upp barnens styrka, rörlighet, musikalitet och fantasiförmåga. I ämnet Barndans Saga ägnas en del av lektionen till att skapa en danssaga. Barnbalett 5 - 7 år, är en fortsättning för de som dansat tidigare och vi nosar lite på positioner och att uttrycka sig genom rörelserna. Från 7 år Klassisk balett, den strikta formen som klassisk balett innebär, ger eleverna en förmåga till kontroll och koncentration. Under lektionen övas dessutom en ökad rörlighet upp.

Karaktärsdans som innebär lite svårare kombinationer och danser läggs till undervisningen från 8 års ålder.

För vuxna erbjuds Klassisk Balett, grund samt fortsättning och nu även klasser för 65+.

Lördagarnas pedagog, Tuva Engström har ämnena Barndans Saga 4 - 5 år, Barnbalett 5 - 6 år, Barnbalett forts. 6 - 7 år samt Klassisk balett 7 - 9 år. Tuva är en av få diplomelever, delas ut vartannat år till tio toppelever i dansskolan. Tuva har dansat Karaktärsdans, Klassisk Balett. Tuva är väldigt bra med eleverna och har en förmåga att se var och en.

Agneta är med sin mångåriga kunskap i dans ett aktat namn när det gäller att locka fram det allra bästa ur elevens kreativitet och möjligheter. Många av Agnetas tidigare elever är nu etablerade dansare. Agneta har fått flera utmärkelser för sitt arbete, bl.a. Lilian Runestams dansstipendium och Härlandas kulturstipendium. Hon har arbetat som lärare i karaktärsdans på Svenska Balettskolan och har vidareutbildat sig på Danshögskolan i Stockholm.