Anmälnings och betalningsvillkor

Anmälnings och betalningsvillkor

En anmälan till Dansskolan är bindande. Kursavgiften skall vara inbetald på bankgiro 361-6166 före terminsstart. Balettskolan följer konsumentverkets rekommendationer vilket innebär att du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du/ni erhållit bekräftelse på bokningen. Om du vill utöva ångerrätten ska du klart och tydligt meddela dansskolan t ex brev eller e-post. Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar) återbetalas kursavgiften utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag som vi underrättats om ditt beslut att frånträda avtalet. Har du påbörjat danskursen redan under ångerfristen, ska du betala ett belopp som motsvarande till vad du mottagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Vid långvarig sjukdom eller flytt från orten, som omöjliggör fortsatt deltagande, var vänlig att anmäla detta omgående till balettskolan via e-post agneta.bank@telia.com alt. 0738-095111. I dessa fall vill jag se läkarintyg eller flyttanmälan som styrker detta för att återbetalning av kursavgiften skall ske. Intygen skall vara mig tillhanda inom två veckor från det att du meddelat om avbrottet. Återbetalning sker för de gånger som återstår av kursen från och med att du meddelat mig. Jag tar ut en administrationsavgift på 150:- i samband med återbetalningen.