KurserBarndans 4-5 år

Barnbalett 5-7 år

Klassisk Balett från 7 år upp till vuxna och även 65+Barnen får tidigt utveckla sin motorik med ökad koordination, styrka och rörlighet. Barnens fantasiförmåga och därmed deras självkänsla ökar. Lektionernas syfte är att väcka elevernas intresse och förståelse för dans och att vi har det roligt tillsammans. Vid sex års ålder går eleverna vidare till barnbaletten, som är en slags förskola till den klassiska baletten.

  • Den Klassiska Baletten utgår strikt från den traditionella klassiska grunden. En teknik som ger styrka och koordination som är användbar inom all sorts dans. Den klassiska baletten låter dig bli helt uppslukad av musik och koncentration och ger en vila från dagens stress. Hos Agnetas elever blir den vackra kroppshållningen ett kännetecken.
  • Karaktärsdansen är ett inslag i kurserna, från 7 års ålder, här får eleverna pröva på kulturella danser från olika länder. Danserna är roliga och ljudet från alla klackar i golvet förstärker gemenskapen och glädjen.

    Inför våra uppvisningar för föräldrar och vänner arbetar vi mycket med stil, presentation och sceniskt framförande.