Priser

Terminen omfattar 13 veckor
Priser våren 2020


 • Barndans och barnbalett (tisdag 16.30, onsdag 16.30) (45 min) 1795 kr/termin
   ‍ 
 • Barnbalett forts. (måndag 17.10) (50 min) 1960 kr/termin
   ‍ 
 • Klassisk balett grund (tisdag 17.15) (55 min) 2015 kr/termin.
   ‍ 
 • Klassisk Balett grad (1a, onsdag 17.25 och 1b, torsdag 17.20) (60 min) 2115 kr/termin. 2 ggr/v 3510 kr.
   ‍ 
 • Klassisk Balett grad 2 (tisdag kl. 18.20) o 3a (måndag 18.10) (70 min) 2550 kr. 2ggr/v 3600kr
   ‍ 
 • Klassisk Balett grad 3b (onsdag 18.30) (80 min) 2660 kr/termin. Två lektioner/vecka 5095 kr/termin.
   ‍ 
 • Vuxna, max 12 personer (måndag 15.00, 19.30, tisdag 19.40, onsdag 10.00, torsdag 19.40 och fredag 10.00) 2660 kr/termin.Två lektioner /vecka 5095 kr/termin.
   ‍ 
 • Dansaerobics (torsdag 18.30) (60 min) 13 v. 2015 kr.

Kursen betalas före kursstart
Bankgiro 361-6166.