Tider

Tider våren 2020
TERMINSTART VECKA 3 (13-17/1)
DagarSvårighetsgradKurs
Mån
15.0065+ el dagledigKlassisk balett
17.106-7 årBarnbalett fortsättning
18.10Danserfarenhet minst 6 terminer kl. balettKlassisk balett gr. 3a
19.30GrundKlassisk balett vuxna
Tis
16.304-5 årBarndans
17.157-9 årKlassisk balett grund
18.20Danserfarenhet minst 4 terminer kl. balettKlassisk balett gr. 2
19.40Vuxna forts. med tådansKlassisk balett
Ons
10.0065+ el. dagledigKlassisk balett
16.305-6årBarnbalett
17.25Danserfarenhet minst två terminer i kl. balettKlassisk balett gr. 1a
18.30Danserfarenhet minst 6 terminer kl. balett och
tåteknik
Klassisk balett gr. 3b
Tors
17.208-10 årKlassisk balett gr. 1b
18.30VuxnaDansaerobics
19.40Vuxna forts.Klassisk balett
Fre
10.0065+ el.dagledigKlassisk balett
 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍