Viktig information pga Covid 19

Efter en märklig vår med balettskolans lektioner utomhus, planerar jag nu att öppna upp balettskolans lokaler enligt nedanstående. Jag hoppas på förståelse för situationen samt att vi alla hjälps åt.

Våra åtgärder:

  • Städning innan och efter samtliga grupper, vilket innebär desinfektering av stänger, dörrhandtag, toaletter och handfat m.m.
  • Lägre antal elever per klass.
  • Anpassat lektionsupplägg för att hålla avstånd och minska närkontakt.
  • Begränsa antal personer som vistas i lokalerna utanför danssalen.
  • Tillhandahåller handspritstationer.

Dina åtgärder:

  • Kom ombytt till klassen med uppsatt hår, för att undvika trängsel i omklädningsrum.
  • Vänta med att komma tills 5 minuter kvarstår innan lektionsstart.
  • Föräldrar/anhöriga/vänner får lämna och hämta barnet utanför entrén.
  • Tvätta händer och använd handsprit före och efter lektion.