Viktig information pga Covid 19

Efter en märkligt år med pandemin, börjar vi nu så sakteliga återgå till ett mera normalt läge, men med fortsatt ansvar, dvs undvika trängsel, stanna hemma vid förkylningssymtom.

Våra åtgärder:

Tillhandahåller handspritstationer.

Vi ser till att barnen håller avstånd till varandra.

Dina åtgärder:

  • Kom ombytt till klassen med uppsatt hår, för att undvika trängsel i omklädningsrum.
  • Vänta med att komma ner till omklädningsrummet tills 10 minuter kvarstår innan lektionsstart.
  • En förälder/anhörig får komma med till omklädningsrummet. (Mindre syskon är välkomna med)
  • Tvätta händer och använd handsprit före och efter lektion.