Försommarkurs

Obs! Vi fortsätter att ha alla lektioner utomhus pga Covid-19. Vi håller till ovanför Träringen 42 vid Vattentornet.

Kurser vecka 18 – 23

5 – 6 år Barnbalett Onsdag 16.40 830 kr 50 min

7 – 10 år Klassisk Balett Onsdag 17.30 975 kr 60 min

10 – 14 år Klassisk Balett Tisdag 18.20 1175 kr 70 min

Ungdom Klassisk Balett Onsdag 18.40 1225 kr 80 min

Vuxna Klassisk Balett forts. Tisdag 19.30 1225 kr 80 min

65+/dagledig Klassisk Balett Onsdag 10.00 1225 kr 80 min

65+/dagledig Klassisk Balett/intro Tisdag 17.00 975 kr 60 min

OBS! Går du två tillfällen/vecka 80 min lektion är priset 2345 kr