Covid 19

Viktig information pga Covid 19

Våra åtgärder:

  • Fortsatt noggrann städning inför varje balettdag
  • Tillhandahåller stationer med handsprit.

Dina åtgärder:

  • Stanna hemma vid förkylningssymtom, samma gäller förstås syskon samt föräldrar.
  • Kom ombytt till klassen med uppsatt hår, för att undvika trängsel i omklädningsrum.
  • Föräldrar/anhöriga/vänner skall i möjligas mån uppehålla sig utanför entrén under pågående lektioner.
  • Tvätta händer och använd handsprit före och efter lektion.